Różne stare graty

Trochę fantów z dawnych lat

Ostatnio ktoś ponoć z branży łaskawie podsumował nas, że lokalnie zajmujemy się zbiorami gratów. Zgadzamy się i pokażemy ich teraz kilka, tylko sięgniemy do nielokalnego kontenera związanego z linią włodawską. Uprzedzamy że niektóre graty są obleśnie stare i zagracone do granic swojej lokalności napisanej farbą na peronie :) A poważniej, zamieścimy tu antyczne fotografie, rozkłady jazdy, bilety czy inne dokumenty. Nie będzie zdjęć z czasów mniej więcej współczesnych.


Obecnie starych gratów w lokalnym zbiorze na stronie: 69

Stary grat nr 1

Ten stary grat nie jest nasz, właścicielem jest szlachetny użytkownik kilku forów historycznych o nicku afmks. Kliknięcie na miniaturkę otworzy stronę, na której go umieścił. Fotografia przedstawia oryginalny dworzec na prastarej stacji Włodawa w Tomaszówce. Afmks w swojej szlachetności wzbudził w nas kiedyś uzasadnioną zazdrość pokazując niezłe relikwie dotyczące "naszej" linii. Za to szacun i pamiętamy o identyfikacji. Gdy coś wypłynie na wierzch w sprawie nierozpoznanego damy znać.


Stary grat nr 2

Kolejny nie nasz grat i trudno dokładnie określić czyj. Ponownie przedstawia prastarą Włodawę. Fotografia ta razem z innymi ilustracjami zdobi folder "Włodawa miasto 3 kultur" wydany przy współpracy Urzędu Miasta we Włodawie przez Vega Studio. Kliknięcie na miniaturkę otworzy folder umieszczony na stronie Urzędu. Fotografia jest na stronie 9.


Stary grat nr 3

Teraz stary grat z przepastnego zbioru Narodowego Archiwum Cyfrowego. Fotografia przedstawia niemieckich żołnierzy ponoć w okolicach Włodawy po jej zdobyciu. Czyli również może być to prastara stacja Włodawa. Kliknięcie na miniaturkę otworzy stronę NAC ze zdjęciem.


Stary grat nr 4

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolei brzesko-chełmskiej z października 1912 r. Ze zbiorów prywatnych członka naszej lokalnej zagraconej organizacji. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 5

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolei brzesko-chełmskiej ważny od 1 października 1926 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 6

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolei brzesko-chełmskiej ważny od 15 maja 1930 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 7

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolei brzesko-chełmskiej ważny od 15 maja do 30 września 1935 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 8

Reklamówka z rozkładem jazdy stacji Lublin, na którym jest bezpośredni pociąg (wagon) do Brześcia przez Włodawę. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy dokument.


Stary grat nr 9

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na kolei brzesko-chełmskiej ważny od 15 maja do 7 października 1939 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 10

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Cholm - Bug Wlodawski ważny od 2 października 1942 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 11

W zasadzie pierwszy konkretny rozkład po wyzwoleniu, ważny od 1 lipca 1945 r. Przy rozkładzie jest adnotacja "po torze szerokim", co wskazuje, że pod koniec wojny linia została przekuta na szerokotorową i tak przez pewien czas było. Należy przypuszczać, że z powtórnym przekuciem na normalny uporano się do 1946, ponieważ w kolejnym rozkładzie było przejście wagonów towarowych z linii włodawskiej na lubelską. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 12

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Bug Włodawski ważny od 14 lipca 1946 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 13

Schemat linii włodawskiej z rozkładu z 1946 r. Zachowana jest jeszcze dawna kilometracja linii brzeskiej. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy schemat.


Stary grat nr 14

Tablica obrotu składów pasażerskich na linii włodawskiej w rozkładzie w 1946 r. Jak widać linię obsługiwał jeden skład wagonów ze stacji w Chełmie. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 15

Wykaz posterunków zamkniętych dla potrzeb technicznych z 1946 r. Oznacza to, że na tych stacjach nie było czynnych semaforów ani dyżurnych ruchu. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 16

Wykaz pociągów pasażerskich na linii włodawskiej przeznaczonych do przewozu wagonów towarowych z 1946 r. Są wymienione wszystkie dwa pociągi, zatem po linii kursował "towos". Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 17

Czas oczekiwania pociągu towarowego w Chełmie na wagony z Bugu Włodawskiego na wypadek opóźnienia. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 18

A tu tabela pokazująca jaki był skład drużyn konduktorskich w pociągach włodawskich w 1946 r. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 19

Kolejna tablica mówi, że klucze od zamków rozjazdów i wykolejnic wszystkich stacji w roku 1946 znajdowały się w Chełmie. Czyli tak jak dziś, wyjeżdżający pociąg pobierał potrzebne mu klucze. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 20

Wytyczne w sprawie czasu oczekiwania w Chełmie na opóźnione pociągi w 1946 r. Tabela pochodzi z Dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tablicę.


Stary grat nr 21

Służbowy rozkład jazdy pary pociągów pasażerskich relacji Chełm - Bug Włodawski - Chełm ważny od 4 maja 1947 r. Ciekawe są szczegółowe dane techniczne, dowiadujemy się na przykład, że pociąg prowadził parowóz serii Ti4. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 22

Służbowy rozkład drugiej pary pociągów pasażerskich relacji Chełm - Bug Włodawski - Chełm ważny od 4 maja 1947 r. Był to pociąg mieszany towarowo-osobowy, czyli prowadził także w miarę potrzeb wagony towarowe. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 23

Okładka służbowego rozkładu jazdy pociągów DOKP Lublin z 1947 r. Jak widać zawiera linię Chełm - Bug Włodawski r. Służbowy rozkład oprócz godzin odjazdów i przyjazdów podawał wiele danych technicznych pociągów oraz samych linii. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy okładkę.


Stary grat nr 24

Służbowy rozkład jazdy trzech par pociągów towarowych relacji Chełm - Bug Włodawski - Chełm z 1947 r. Pociągi prowadziły parowozy Tr20. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 25

Dane ze służbowego rozkładu jazdy pociągów z 1947 r. dla pociągów towarowych. Prędkość i wymagany procent ciężaru hamującego. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tabelkę.


Stary grat nr 26

Dane ze służbowego rozkładu jazdy pociągów z 1947 r. Miejsca na linii Chełm - Bug Włodawski zagrożone pożarem od iskier z pociągów. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tabelkę.


Stary grat nr 27

Dane ze służbowego rozkładu jazdy pociągów z 1947 r. Odległości między stacjami/przystankami na linii Chełm - Bug Włodawski. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tabelkę.


Stary grat nr 28

Dane ze służbowego rozkładu jazdy pociągów z 1947 r. do obliczania osio-kilometrów na linii Chełm - Bug Włodawski. Rozkład ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tabelkę.


Stary grat nr 29

Okólnik o przejściu do nowego rozkładu jazdy ważnego od 15 maja 1949 r. Do dwóch istniejących par pociągów zostaje dodana trzecia. Okólnik pochodzi z dodatku do Służbowego Rozkładu Jazdy. Dodatek ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy tekst.


Stary grat nr 30

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Bug Włodawski ważny od 14 czerwca 1950 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 31

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 27 września 1964 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 32

Wykaz miejsc na linii Chełm-Włodawa z 1964 r., w których są zainstalowane urządzenia awaryjnej łączności telefonicznej. GW oznacza gniazdo wypadkowe ruchowe, w terenie malowane kolorem czerwonym. Do gniazda wtykało się przenośną słuchawkę. T oznacza aparat telefoniczny. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 33

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 30 maja 1965 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 34

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 26 maja 1974 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 35

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 1 czerwca 1975 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 36

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 22 maja 1977 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 37

Wykaz odległości na linii Chełm-Włodawa z roku 1980 do obliczania osiokilometrów. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 38

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 29 maja 1983 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 39

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 3 czerwca 1984 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 40

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 1 czerwca 1986 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.Stary grat nr 41

Fragment mapki ze schematem linii włodawskiej z powyższego rozkładu. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy mapkę.


Stary grat nr 42

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 31 maja 1987 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 43

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 29 maja 1988 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 44

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 28 maja 1989 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 45

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 27 maja 1990 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 46

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 31 maja 1992 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 47

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 23 maja 1993 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 48

Fragment schematu linii WDOKP w Lublinie z linią włodawską. Schemat pochodzi z Wykazu Ostrzeżeń Stałych z 1993 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy schemat.


Stary grat nr 49

Wykaz ostrzeżeń stałych dla linii włodawskiej ważny od września 1993 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 50

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 29 maja 1994 r. Pierwszy raz pod godzinami pojawiła się adnotacja "Kursowanie pociągów może być zawieszone po uprzednim ogłoszeniu". Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 51

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 25 września 1994 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 52

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 28 maja 1995 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 53

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 2 czerwca 1996 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 54

Wykaz ostrzeżeń stałych dla linii włodawskiej ważny od lutego 1996 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 55

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 1 czerwca 1997 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 56

Wykaz ostrzeżeń stałych dla linii włodawskiej ważny od stycznia 1997 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 57

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 30 maja 1999 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 58

Telegram służbowy z dnia 22 marca 2000 r. informujący o likwidacji pociągów pasażerskich między innymi na linii włodawskiej Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy dokument.


Stary grat nr 59

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 10 czerwca 2001 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 60

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 6 stycznia 2002 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 61

Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na linii Chełm - Włodawa ważny od 15 grudnia 2002 r. Z adnotacją "Ruch pociągów wstrzymany do odwołania", ponieważ szynobus przestał jeździć 12 listopada. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 62

Rozkład jazdy stałego pociągu towarowego relacji Chełm Wschodni - Włodawa z 2005 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 63

Rozkład jazdy stałego pociągu towarowego relacji Włodawa - Chełm Wschodni z 2005 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy rozkład.


Stary grat nr 64

Wykaz ostrzeżeń stałych dla linii włodawskiej ważny od lipca 2006 r. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 65

Wykaz ostrzeżeń stałych dla linii włodawskiej ważny w roku 2012. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy wykaz.


Stary grat nr 66

Przykłady biletów kartonowych z linii włodawskiej. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy bilety.


Stary grat nr 67

Przykłady biletów kartonowych z linii włodawskiej. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy bilety.


Stary grat nr 68

Bilet kupiony w szynobusie w 2012 r. z przenośnej kasy konduktorskiej. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy bilet.


Stary grat nr 69

Bilet do Włodawy kupiony w kasie na dworcu w Chełmie. Ze zbiorów prywatnych członka ITK. Kliknięcie miniaturki powiększy bilet.


powrót