Dobroczyńcy Pociągu w 2009 r.
Dziękujemy!


tr>

Spółka PKP CARGO S.A., na codzień kolejowy przewoźnik towarowy i właściciel lokomotyw. Opiekuje się także dwoma skansenami kolejowymi i czynnymi parowozami. Spółka wystąpiła za pośrednictwem Wschodniego Zakładu Spółki w Lublinie w roli przewoźnika, a lokomotywę udostępniła po kosztach własnych. Zakład udostępnił także wagony brankardy.

Zarządca krajowej infrastruktury kolejowej spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie i jego jednostka wykonawcza, Sekcja Eksploatacji w Lublinie, pomogły od strony organizacyjnej i technicznej. Ponadto Zakład udostępnił wagon służbowy oraz przekazał własne materiały promocyjne i materiały kampanii "Bezpieczny Przejazd". Przyznał też dofinansowanie w wysokości 700 zł na pokrycie kosztów promocji kampanii. Pomocy organizacyjnej udzieliła także Sekcja Eksploatacji w Łukowie, będąca jednostką Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach.

Urząd Miasta Lubartowa udzielił dotacji w wysokości 3 000 zł na pokrycie części kosztów organizacji przejazdów.

Urząd Miasta Lublina udzielił dotacji w wysokości 2 500 zł na pokrycie części kosztów organizacji przejazdów.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego udzielił dotacji w wysokości 1 600 zł na pokrycie części kosztów organizacji przejazdów.

Urząd Miasta Parczewa udzielił dotacji w wysokości 1 000 zł na pokrycie części kosztów organizacji przejazdów.

Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych w Lublinie - pomógł w rozwiązaniu technicznych trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniej ilości wagonów pasażerskich do wynajęcia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kownatkach - strażacy, za zgodą pani wójt Gminy Łuków, zabezpieczali miejsce postoju w Kownatkach czuwając, by rozpalone ogniska nie wymknęły się spod kontroli. Strażacy pełnili także rolę gospodarza terenu, pilotując samochody innych służb - Policji, Straży Ochrony Kolei, karetkę pogotowia. Strażacy patronowali także zorganizowaniu kramu z regionalnymi potrawami.

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Lublinie - delegowała funkcjonariuszy do załogi Pociągu. Posterunek Straży Ochrony Kolei w Łukowie - wysyłał samochód z funkcjonariuszami do Kownatek, aby pomóc sokistom z Lublina w dbaniu o porządek w czasie postoju Pociągu.

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie - policjanci pojawili się w Kownatkach, aby dbać o porządek.

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski - funkcjonariusze Straży Leśnej byli obecni w Kownatkach, aby pomagać w dbaniu o porządek. Byli także przygotowani do udzielenia pomocy osobom, którym zdarzyłoby się zabłądzić w lesie.

firma RADTEL pana Adama Stachurskiego z Lublina - pomogła w zorganizowaniu sprawnej łączności między załogą Pociągu.

właściciele wielu sklepów i sieci handlowych - którzy pozwolili na umieszczenie w swoich witrynach plakatów informujących o przejeździe Pociągu.

właściciele wielu stron internetowych, dziennikarze oraz redaktorzy regionalnych gazet - którzy zamieścili informacje o przejeździe Pociągu

pan Jerzy Drzymała - regionalista z Bezwoli, właściciel strony www.infowohyn.pl. Pomógł w informowaniu oraz rozwieszaniu plakatów w Bezwoli i okolicach.

Byliśmy też dobrzy sami dla siebie, to znaczy dziękujemy wszystkim członkom, wolontariuszom oraz sympatykom naszego stowarzyszenia, którzy byli zaangażowani w sprawę Pociągu, pomagając na różne sposoby.

powrót