Ogólny plan
Co działo się podczas jazdy Pociągu.


Nasze przejazdy odbywały się w województwie lubelskim, na linii kolejowej łączącej Łuków z Lublinem. Została otwarta w 1898 r., przebiega między innymi przez stacje Radzyń Podlaski, Bezwola, Parczew, Lubartów, Bystrzyca. W roku 2000 zlikwidowano na niej ruch pociągów pasażerskich. Obecnie jeżdżą tylko pociągi towarowe, gospodarcze i pojazdy pomocnicze.

Opis Pociągu będzie dwuczęściowy. Część pierwsza opowie o jeżdzącym raz w roku sierpniowym Pociągu Promocyjno-Turystycznym, a część druga o pojawiajacych się znacznie rzadziej Pociągach Promocyjno-Hobbystycznych.


Pociąg Promocyjno-Turystyczny ITK

Jeździł raz w roku, w ostatnią niedzielę wakacji. Jego relacja to Lublin-Łuków-Lublin. W Kownatkach, dawnej leśnej mijance położonej jedenaście kilometrów przed Łukowem, większość Pasażerów zwykle wysiadała. Czekając na powrót Pociągu z Łukowa spędzali czas na polance, lub w lesie. Kownatkowy peron oraz polanka były przygotowane do przyjęcia Pociągu, natomiast jeżeli ktoś decydował się pozostać, do pobytu należało przygotować się we własnym zakresie. Oprócz prowiantu warto było wziąć kocyk lub turystyczne krzesełka, na których można rozbić "obóz". Podczas jazdy, a także ewentualnego biwakowania warto było pamiętać o przestrzeganiu przepisów porządkowych obowiązujących na terenie kolejowym oraz w lasach. W Pociągu byli obecni policjanci i strażnicy kolejowi, a w Kownatkach dodatkowo strażacy i strażnicy leśni, zatem jadąc z nami warto było znać:

Pociąg zatrzymywał się na wyznaczonych stacjach i przystankach, by można było wsiąść lub wysiąść. Były to w większości istniejące przystanki na naszej linii. Dodatkowo zatrzymywaliśmy Pociąg na polowych przystankach, które proponowaliśmy jako nowe przystanki dla szynobusu. Na polowych przystankach można było wsiadać i wysiadać tylko z jednego wyznaczonego wagonu, po dostawianych schodach.

Na stacji Lubartów przewidywaliśmy zwykle dłuższy postój, około trzydziestominutowy, by zainteresowani mogli obejrzeć kolejowe ekspozycje muzealne ITK w naszych pomieszczeniach na dworcu.

Jeżeli podczas jazdy na odcinku Kownatki-Łuków-Kownatki wystarczało czasu, rozważaliśmy zatrzymanie się, aby zrobić zdjęcia Pociągu. Nie były to typowe fotostopy z cofaniem i powtórnym najazdem, ponieważ przez długość sierpniowego Pociągu byłoby to zbyt kłopotliwe.

W drodze powrotnej z Kownatek, gdy Pasażerowie byli znowu w komplecie, rozdawaliśmy większość różnych materiałów promocyjnych, ulotki, pocztówki, a także ankiety, w których można było ocenić przejazd. Wtedy też przeprowadzaliśmy szczegółową kontrolę pamiątkowych biletów. Podróż zarówno w jedną jak i w drugą stronę umilali zaproszeni muzycy, którzy starali się wędrować po wagonach.

Pasażerowie w Pociągach ITK otrzymywali pamiątkowe bilety kartonowe. Takie, jakie służyły na kolei (i nie tylko) przez wiele lat. W spółkach pasażerskich grupy PKP S.A. w 2005 r. ostatecznie przeszły do historii. Zostały zastąpione biletami wydawanymi przez kasy komputerowe oraz automaty biletowe. W Pociągu wskrzeszaliśmy "kartoniki", używaliśmy także do ich kasowania oryginalnych szczypiec konduktorskich z dawnych lat. Ponadto Pasażerowie podczas kontroli sami mogli skasować szczypcami swoje bilety. Kartoniki ITK były produkowane w Lubartowie, według starej techniki i wzorów.Pociąg Promocyjno-Hobbystyczny ITK

Taki Pociąg jedził rzadko i (powtórzymy opis z poprzedniej podstrony), różnił się od sierpniowego zestawieniem oraz także programem przejazdu. Nasze Pociągi hobbystyczne miały zwykle wagony, jakimi nie można przejechać się na codzień, lub cały przejazd starał się odtworzyć konkretny pociąg, który już nie kursuje. Podczas jazdy odbywały się fotostopy oraz dodatkowe atrakcje, zwiazane z tematem przejazdu. Fotostop polega na zatrzymaniu pociągu w interesującym widokowo miejscu, gdzie zainteresowani zrobieniem zdjęć wysiadają. Pociąg cofa się o kilkaset metrów i wykonuje pokazowy "najazd", zatrzymując się za fotografującymi. Następnie wszyscy wsiadają i pociąg rusza w dalszą drogę. Przejazdy hobbystyczne były nastawione głównie na osoby zainteresowane bardzo niecodzienną kolejową przejażdżką oraz na entuzjastów kolei i fotografii. Choć oczywiście były dostępne dla wszystkich. Jak dotąd pojechały cztery Pociągi Promocyjno-Hobbystyczne ITK. Składały się głównie z wagonów brankardów, jakich wojsko używało w swoich transportach kolejowych

Program przejazdów Pociągów hobbystycznych jest ustalany w zależności od tematu przewodniego danego Pociągu, zatem nie potrafimy podać ogólnego opisu ich przebiegu. Jak dotychczas tematy przewodnie brzmiały:
powrót